Učitavanje ...

Uslovi korištenja

Findessa d.o.o.(“Društvo”) je vlasnik web stranice koja se nalazi na https://www.findessa.live (“Findessa Live”) koja predstavlja web mjesto za povezivanje startup kompanija i investitora.
U ovom dokumentu su definisani Uslovi upravljanja ovom Platformom i Uslovi korištenja usluga koje pruža Findessa Live.
Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Uslova, molimo da ne koristite Findessa Live i njene usluge. Vaše korištenje Findessa Live i njenih usluga smatrati će se prihvatanjem Uslova navedenih u ovom dokumentu.
Slažete se također da Findessa d.o.o. može mijenjati navedene uslove i usluge koje nudi na Findessa Live u bilo koje doba i da će o tome pravovremeno obavijestiti svoje korisnike postavljanjem novih Uslova na ovoj stranici. Vaša isključiva odgovornost je da redovno pratite ove Uslove i njihove promjene objavljene na ovoj stranici.
Korištenjem Findessa Live, uključujući i gledanje sadržaja, prihvatate ove Uslove. Slažete se da ovi Uslovi vrijede isključivo između vas (i bilo koje osobe ili entiteta kojeg izričito zastupate) i Findessa Live. Ako se ne pridržavate Uslova, pristup web mjestu, Findessa Live i njenim uslugama Vam može biti onemogućen.
Posjetitelji Findessa Live mogu pregledavati sadržaj na web mjestu, koji sačinjava bilo koji tekst, grafika, drugi materijali ili informacije koje učitaju, preuzimaju ili na drugi način pristupaju putem web stranice ('Sadržaj'). Posjetitelji stranice mogu otvoriti nalog kao 'Startup' (osoba koja ima nalog na web stranici kao startup kompanija) ili kao 'Investitor' (osoba koja je otvorila račun s mogućnošću ulaganja putem Platforme). Vrsta računa sadržavat će Korisnički ID ('ID Korisnika'). Jedine osobe koje mogu otvoriti nalog na Platformi kao Investitori su potencijalni ulagači, stariji od 18 godina, koji razumiju relevantne rizike i pravne uslove investiranja i spremni su snositi posljedice. Napominjemo da su ponude na web mjestu generalno vidljive od strane šire javnosti.
Mogućnosti ulaganja na Findessa Live namijenjene su samo investitorima koji su u stanju da zaštite vlastite interese, pregledali su edukativne materijale i mogu tolerisati rizik od gubitka kapitala.
I. Korištenje usluga
Pristupom web mjestu (otvaranjem u pregledniku ili na drugi način) ili komunikacijom sa startup kompanijama, investitorima i drugim korisnicima, pristajete (i) osigurati da su podaci o vama ili koji su pruženi od vas (tj. Vaš sadržaj) u svakom trenutku istiniti, tačni, tekući, cjeloviti i ne zavaravajući; i (ii) odmah udovoljiti zahtjevu Findessa Live za konkretne akcije ili dodatne sadržaje. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se događaju na vašem nalogu. Findessa Live može opozvati vaš pristup web mjestu i uslugama u bilo kojem trenutku kad utvrdi da (a) ne ispunjavate u potpunosti prethodne obaveze ili bilo koju odredbu ovih Uslova pružanja usluge, ili (b) vaša radnja ili neaktivnost na web mjestu ili u vezi s uslugama nije u skladu s misijom Findessa Live da osigura transparentne, usklađene i dobre usluge na web mjestu, uključujući održavanje visokih standarda komercijalnog ponašanja i integriteta u odnosima s ponudama.
II. Opšte obaveze
Kada koristite našu web lokaciju i usluge, obećavate da nećete prekršiti pravila Zajednice koja su navedena u nastavku. Osim vašeg sadržaja, sve informacije, dokumente i usluge pružene na ovoj web stranici, uključujući zaštitne znakove, logotipe, grafiku i slike („Materijali“), pružaju vam Findessa Live ili drugi korisnici. Osim što je izričito navedeno u ovom dokumentu, potvrđujete da nemate pravo, vlasništvo ili interes nad Materijalima ili na njima. Nadalje, s obzirom na ponude koje organizira Findessa Live, iste nećete koristiti kao povezani Sadržaj ni u koju drugu svrhu osim za prikupljanje kapitala ili za procjenu potencijalne investicije.
Korisnici usluga vas mogu pozvati da sudjelujete u forumima za diskusiju koje će vidjeti široka javnost ili da sudjelujete u blogovima, oglasnim pločama i drugim funkcijama te vam mogu pružiti mogućnost stvaranja, slanja, prenosa, objavljivanja ili distribucije sadržaja putem pruženih Usluga. Bilo koji Sadržaj koji dijelite putem web stranice ili na bilo koji drugi način pružite putem Usluga web mjesta tretirat će se kao povjerljiv i nevlasnički. Svi komentari, povratne informacije, prijedlozi, ideje, objave na forumu i druge informacije objavljene su, podnesene ili ponuđene Društvu u vezi s korištenjem Usluga ili na neki drugi način te bilo koji chat, blog, oglasna ploča, internetski forum, tekst, e-pošta ili druga komunikacija s Društvom, ovime se licencira na neekskluzivno, u cijelom svijetu, bez naknade, neopozivo, trajno. U ograničenim okolnostima, Findessa Live će prihvaćati prijave na povjerljivoj osnovi (tj. Aplikacije koje nude potencijalne ponude), te će mogućnosti biti jasno označene kao povjerljive, uključujući sve uslove i uslove takve povjerljivosti.
Nadalje, ne možete očekivati ​​da Findessa Live ocjenjuje, potvrđuje, podržava ili na neki drugi način stoji iza bilo kojeg sadržaja koji pruža bilo koji korisnik, investitor ili startup kompanija. Ne smijete tretirati bilo koju e-poštu ili druge informacije koje ste dobili kao rezultat vašeg pristupa Uslugama kao predstavku bilo koje vrste od strane Findessa Luve na koju se trebate osloniti. Findessa Live nije kvalificirana za pružanje pravnih, računovodstvenih, poreznih ili investicijskih savjeta i nikakvi podaci koje vam pruže Findessa Live, njezino osoblje ili podružnice ne mogu se tako tumačiti.
Korištenjem naše stranice i naših usluga, prihvaćate i prihvaćate u svakom slučaju da Findessa Live nije agent ili na drugi način odgovoran za bilo koju stvar u vezi s bilo kojim ulaganjem između investitora i startup kompanije. Findessa Live ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve troškove ili štetu nastale iz takve transakcije ili su povezane s njom. Ako se zakonom drugačije ne zahtijeva, Findessa Live zadržava isključivo diskrecijsko pravo da od bilo kojeg druge startup kompanije ili investitora odbije ili prihvati bilo kakav zahtjev za sudjelovanje na Findessa Live, iz bilo kojeg razloga ili bez ikakvog razloga.
III. Obaveze korisnika da se ponašaju odgovorno
 • Obećanje svakog korisnika:
  1. Dajete sljedeća obećanja:

   1. Zahtjevi za korištenje web stranice i usluga:

    1. Da imate pravo, ovlaštenja i sposobnost pristati na Uslove u svoje ime i u ime bilo kojeg entiteta za koji djelujete i da se pridržavate svih ovdje navedenih uslova i da ako postoji bilo koji aspekt vašeg sudjelovanja na Findessa Live koji krši odredbe zakona prema kojima podliježete vi ili subjekt za koji djelujete, vi (i ako je primjenjivo takav subjekt) odmah prestajete koristiti Usluge i zatvoriti ćete svoj račun;

    2. Da imate najmanje 18 godina;

    3. Da ne koristite lažno ime ili adresu e-pošte koju posjeduje ili kontrolira druga osoba s namjerom lažnog predstavljanja te osobe ili iz bilo kojeg drugog razloga;

    4. Da ne upotrebljavate ime koje podliježe bilo kojem drugom pravu osim vas, bez odgovarajućeg odobrenja;

    5. Da ne smijete koristiti više računa iste vrste koristeći Findessa Live;

    6. Da ćete biti jedini odgovorni za održavanje povjerljivosti svoje šifre;

    7. Da ćete ažurirati svoje podatke o registraciji na Findessa Live, prema potrebi, tako da one ostaju istinite, tačne i potpune; i

    8. Da ćete se profesionalno ponašati u svim svojim interakcijama s Findessa Live i sa svakim korisnikom stranice ili usluga.

   1. Zahtjevi vezani uz sadržaj startup kompanija na Findessa Live:

    1. Da ćete Findessa Live pružiti samo Sadržaj koji imate pravo pružiti Findessa Live i da ćete dozvoliti Findessa Live da ovaj Sadržaj prikazuje putem svojih Usluga;

    2. Da imate odgovarajuća prava na sva autorska prava, zaštitne znakove, poslovne tajne, intelektualno vlasništvo ili drugi materijal koji vam omogućava objavu ovih informacija na Findessa Live i da razumijete da je bilo koji drugi sadržaj koji pronađete na ili preko Findessa Live isključiva odgovornost osobe koja je dostavila takav sadržaj;

    3. Da razumijete da vaš Sadržaj može biti ponovo objavljen, i ako nemate pravo objavljivanja Sadržaja za takvu upotrebu, možete snositi odgovornost, a Findessa Live neće biti odgovorna za to, ali ni odgovorna za korištenje vašeg sadržaja od strane Findessa Live u skladu sa ovim Uslovima;

    4. Da razumijete da bilo koje lažne, nepotpune ili pogrešne informacije koje objavite o startup kompaniji ili njenoj Ponudi mogu rezultirati ozbiljnom građanskom i krivičnom odgovornošću po vas i / ili kompaniju;

    5. Da ćete biti jedini odgovorni za poštivanje važećeg zakona u vezi s bilo kojom ponudom u kojoj sudjelujete ili s kojom komunicirate;

    6. Da ćete davati profesionalne savjete koji su prikladni za zaštitu vaših interesa, uključujući pravne, računovodstvene, porezne i druge savjete;

   1. Zahtjevi vezani za investitore na Findessa Live:

    1. Da se na Findessa Live ne oslanjate u smislu da razumijete da mi ne ne podržavamo, ne zastupamo ili ne jamčimo za cjelovitost; istinitost, tačnost ili pouzdanost bilo kojeg Sadržaja ili komunikacija objavljenih putem naših Usluga;

    2. Da razumijete da korištenjem Usluga možete biti izloženi sadržaju koji može biti uvredljiv, štetan, netačan ili na drugi način neprimjeren te da nemate nikakvih zahtjeva protiv Findessa Live za bilo koji takav materijal;

    3. Da razumijete da Usluga može sadržavati oglase ili druge slične stavke, koje se mogu odnositi na Sadržaj, upite provedene putem Usluga ili druge informacije, a da nećete imati nikakvih zahtjeva protiv Findessa Live za postavljanje reklamnog ili sličnog sadržaja na Usluge ili u vezi s prikazom bilo kojeg Sadržaja ili drugih informacija iz Usluga;

    4. Da ćete koristiti vlastitu procjenu, voditi vlastitu dubinsku analizu i tražiti pravne, finansijske, porezne, računovodstvene i druge stručne savjete koji bi mogli biti prikladni prije nego što donesete odluku o investiranju;

    5. Da možete tolerirati rizik da izgubite bilo koji iznos koji uložite putem Findessa Live; i

    6. Da ste pregledali i razumjeli rizike i uslove svake investicije koju se obavezujete izvršiti putem web stranice.

 • Pravila zajednice

  Kao što se zahtijeva od svih korisnika Stranice, slažete se da nećete, u vezi s Uslugama ili dok komunicirate s Findessa Live zajednicom:

  1. klevetati, omalovažavati, prijetiti, uznemiravati ili zastrašivati ​​bilo koga, uključujući upotrebu uvredljivih komentara koji se odnose na rasu, nacionalno podrijetlo, spol, vjeru, seksualnu sklonost ili fizičko ili mentalno stanje;

  2. koristiti bilo kakav nepristojan, opscen, pornografski ili na drugi način neprikladan sadržaj ili jezik;

  3. promovisati ili opisivati kako provoditi nasilje, ilegalnu zloupotrebu droga ili supstanci ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost;

  4. kršiti lična, privatna, ugovorna, intelektualna vlasništva ili druga prava bilo koje osobe;

  5. otkrivati, s obzirom na lična ili privatna prava, lične podatke o drugoj osobi, uključujući adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, broj kreditne kartice ili druge podatke koji bi se mogli koristiti za praćenje, kontakt ili lažno predstavljanje te osobe;

  6. kršiti Uvjete ili bilo koji lokalni, državni, federalni ili izvanserijski zakon, pravilo ili propis;

  7. prevariti ili obmanuti Društvo ili druge korisnike Usluga, poput podnošenja lažnih prijava zloupotrebe ili lošeg ponašanja osobama iz podršku Findessa Live, prikrivati izvor materijala ili drugih informacija koje dostavljate Uslugama ili korištenjem alata za anonimnost adresa internetskog protokola za pristup Uslugama;

  8. ometati (ili pokušati ometati) pristup i uživanje Usluga drugih korisnika ili bilo kojeg domaćina ili mreže, uključujući, bez ograničenja, stvaranje ili prenos neželjene elektroničke komunikacije poput 'neželjene pošte' drugim korisnicima, preopterećivanje, preplavljivanje ili bombardiranje Usluga ili skriptiranje stvaranja Sadržaja na način koji ometa ili stvara nepotrebno opterećenje Usluga;

  9. omalovažavati, ocrnjivati ili na drugi način štetiti, prema mišljenju Društva i / ili Usluga;

  10. učitati ili prenositi (ili pokušati učitati ili prenositi) bilo koji materijal koji djeluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja ili prenosa informacija, poput virusa, crva, trojanskih konja, špijunskog softvera, adwarea ili bilo kojeg drugog zlonamjernog ili invazivnog koda ili programa;

  11. provoditi obrnuti inženjering, dekompilirati, obrnuto sastaviti, izmijeniti ili pokušati otkriti ili kopirati bilo koji softver, izvorni kôd ili strukturu koji Usluge koriste za generisanje web stranica ili bilo kojeg softvera ili drugih proizvoda ili procesa dostupnih putem Usluga;

  12. pristupiti ili pretraživati ​​(ili pokušati pristupiti ili pretraživati) Usluge na bilo koji način, poput bilo kojeg automatiziranog sistema ili neovlaštene skripte ili softvera, osim trenutno dostupnih, objavljenih alata koje pruža Findessa Live, osim ako vam to nije posebno dopušteno u odvojenom ugovoru s Findessa Live (napominjemo da je pružanje Usluga dopušteno u skladu s ovim Uslovima, ali mašinsko prikupljanje informacija putem Usluga izričito je zabranjeno bez prethodne suglasnosti Findessa Live);

  13. ukloniti, prikriti ili promijeniti bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, hipervezama ili drugim obavijestima o vlasničkim pravima sadržanim u ili na Uslugama ili bilo kojem web mjestu na kojem se nude usluge ili na web stranici treće strane i / ili softveru firme na kojem se ugrađuje kôd Društva ili je već ugrađen;

  14. ukloniti, prikriti ili promijeniti bilo kakvu obavijest, napomenu, reklamu ili drugo markiranje u okviru Usluga;

  15. prenijeti bilo koji Sadržaj ili materijal koji lažno izražava ili podrazumijeva da Društvo, regulator ili bilo koja druga treća strana sponzorira ili potvrđuje takav Sadržaj ili materijal;

  16. ometati ili zaobilaziti bilo koju sigurnosnu značajku Usluga ili bilo koju značajku koja ograničava ili provodi ograničenja u korištenju ili pristupu Uslugama, poput sondiranja ili skeniranja ranjivosti bilo kojeg sistema, mreže ili Usluga u cjelini;

  17. prodati pristup Uslugama ili bilo kojem njegovom dijelu osim mehanizmom koji je Društvo izričito odobrilo u pisanom obliku samo vama.

  18. zatražiti pravo vlasništva nad bilo kojim materijalom, softverom ili drugim intelektualnim vlasništvom prikazanim na, objavljenim ili na drugi način dostupnim putem Findessa Live, osim sadržaja, softvera ili intelektualnog vlasništva koje je u vašem vlasništvu, bez obzira na njegovo pojavljivanje na Findessa Live;

  19. kopirati ili distribuirati Sadržaj, osim ako to posebno ne dopuštaju Uslovi;

  20. koristiti bilo koji Sadržaj, ili druge informacije stečene od bilo kojeg korisnika ili na bilo koji drugi način putem vaše upotrebe Usluga, za komercijalne ili investicijske aktivnosti izvan Usluga, bez prethodnog pismenog odobrenja Društva;

  21. zahtijevati pravo na pristup, pregled ili izmjenu bilo kojeg izvornog koda ili objektnog koda Findessa Live;

  22. koristiti Findessa Live za pružanje usluga koje nije odobrila država; ili

  23. tržišno konkurentne usluge identificirane od strane Findessa Live.

IV. Ostali uslovi
a. Registracija naloga
Prije nego što pristupite određenim Uslugama na web mjestu, Findessa Live će zahtijevati da postavite Korisnički ID i šifru ('Šifra (Šifre)') kako je navedeno u postupcima registracije naloga objavljenih na web mjestu. Vaš korisnički ID mora biti ime koje imate pravo koristiti. Slažete se da ćete poštivati ​​procedure koje je Findessa Live odredila u vezi s dobivanjem i ažuriranjem šifri za svoj Korisnički ID. Slažete se da ćete preuzeti isključivu odgovornost za sigurnost šifri koje su vam izdane. Šifre podliježu otkazivanju ili obustavi od strane Findessa Live u bilo kojem trenutku, uključujući zlouporabu i ponovno izdavanje ili ponovno aktiviranje šifri. Slažete se da ćete osigurati da ćete se potruditi da spriječite bilo koju treću stranu da dobije vaše šifre i odmah ćete pismenim putem obavijestiti Findessa Live o bilo kojem stvarnom ili potencijalnom neovlaštenom pristupu šifri ili web mjestu i / ili Uslugama.
Da biste preuzeli obaveze ulaganja, od vas ćemo morati imati važeći način plaćanja povezan s vašim računom. Ako s vašim računom imate više načina plaćanja, od vas će se zatražiti da odaberete način plaćanja koji želite koristiti za svaku investicijsku obvezu preuzetu putem računa. Odgovorni ste za sve troškove načina plaćanja koji odaberete pri preuzimanju investicijske obaveze i odričete se svih prava na traženje nadoknade za naknade za prekoračenje ili bilo koje druge troškove koji mogu nastati promjenom načina plaćanja nakon što je preuzeta investicijska obaveza.
b. Sadržaj trećih strana
Treće strane mogu pružiti određene informacije i sadržaj Findessa Live ('Sadržaj treće strane'). Sadržaj treće strane u svakom je slučaju zaštićeno autorsko djelo tvorca / davaoca licence i može biti podložno uslovima upotrebe i / ili pravilima o privatnosti takvih trećih strana. Molimo kontaktirajte odgovarajuću treću stranu za daljnje informacije u vezi s takvim uslovima.
Ova web stranica može pružiti veze na druge web stranice ili izvore nad kojima Findessa Live nema kontrolu ('Vanjske web stranice'). Takve veze ne predstavljaju preporuku Findessa Live s tih vanjskih web stranica. Prihvaćate da Findessa Live pruža ove veze samo vama kao pogodnosti, i nadalje se slažete da Findessa Live nije odgovorna za sadržaj takvih vanjskih web stranica. Ako odlučite napustiti Findessa Live i pristupiti vanjskim web stranicama ili koristiti ili instalirati bilo koju aplikaciju, softver ili sadržaj vanjske web stranice, to radite na vlastiti rizik i trebali biste biti svjesni da na ovim stranicama ne važe Uslovi i pravila Findessa Live. Trebali biste pregledati važeće uslove i pravila, uključujući prakse privatnosti i prikupljanja podataka, bilo koje web stranice do koje dolazite preko Findessa Live ili se odnose na bilo koju aplikaciju koju web mjesto koristi ili instalira. Vaša upotreba vanjskih web stranica podliježe uslovima upotrebe i pravilima o privatnosti koji se nalaze na povezanim s vanjskim web stranicama.
c. Pravila o privatnosti
Vašom upotrebom web mjesta potvrđujete da se slažete sa Findessa Live pravilima privatnosti koja su dostupna na https://findessa.live/privacy („Pravila privatnosti“).
d. Izmjene i dopune Uslova
Mi možemo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove Uslove prema vlastitom nahođenju, novi Uslovi će biti na snazi ​​nakon objavljivanja na domeni www.findessa.live gdje je bila objavljena i prethodna verzija Uslova. Vaša upotreba Usluga nakon datuma objave izmijenjenih Uslova predstavljati će pristanak na nove Uslove.
e. Mjerodavno pravo
Zakon o upravljanju. Odredbama i svim aspektima Usluge upravljat će se i tumačiti u skladu s internim zakonima Bosne i Hercegovine koji regulišu ugovore zaključene i u cijelosti se izvršavaju u državi BiH (tj. Bez obzira na sukobe zakonskih odredaba ) bez obzira na vašu lokaciju. U svrhu bilo kojeg sudskog postupka radi provođenja takve presude ili slučajno takve arbitraže ili prisiljavanja na arbitražu, ili ako se iz bilo kojeg razloga zahtjev pokreće na sudu, a ne u arbitražnom postupku, stranke se ovim podvrgavaju neekskluzivnoj nadležnosti države i sudova u Sarajevu, BiH i saglasni su da će se provođenje postupka u takvim arbitražnim ili sudskim postupcima zadovoljavajuće izvršiti ako se dostavi sva ovjerena, izričita ili preporučena pošta na adresu koja je navedena u kontakt informacijama Društva ili ako takva adresa nije navedena, putem e-pošte na adresu e-pošte koju su relevantne stranke dostavile Društvu u vezi s njihovom upotrebom Usluge.
Injunktivna i pravedna pomoć. Prihvaćate da su prava dodijeljena Findessa Live upotrebom web stranice jedinstvene i nezamjenjive prirode, čiji gubitak nepopravljivo šteti Društvu i koji se ne može nadoknaditi samo novčanom odštetom. Ništa u ovim Uslovima ne sprječava Findessa Live da traži sudski ili pravični odštetni postupak (bez obveza slanja obveznica ili jamstva) u pogledu ovih Uslova, u slučaju bilo kakvog kršenja ili pretpostavljenog kršenja od vas. Opozivo se odričete svih prava na traženje sudske ili druge jednake naknade i pristajete da ograničite svoje zahtjeve na zahtjeve za novčanom odštetom (ako postoje).
Neformalni pregovori. Kako biste ubrzali rješavanje i kontrolu troškova bilo kojeg spora, kontroverze ili zahtjeva u vezi s ovim Uslovima ('Sporovi'), vi i Društvo se slažete da prvo pokušate neformalno pregovarati o bilo kojem sporu (osim onih koji su izričito navedeni u nastavku), najmanje trideset ( 30) dana prije pokretanja bilo kakve arbitraže ili sudskog postupka. Takvi neformalni pregovori započinju pismenim putem jedne osobe drugoj osobi. Obavijest za Findessa Live, dostavljate na adresu Findessa d.o.o., Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
g. Odricanje
Neuspjeh Društva da zahtijeva ili izvršava strogo izvršavanje bilo koje odredbe ovih Uslova ili ne izvršava bilo koje pravo na temelju njega ne može se tumačiti kao odricanje ili odustajanje od prava Društva da zahtijeva ili se oslanja na bilo koju takvu odredbu ili pravo iz toga ili bilo koje druge instance. Zapravo, Društvo može odlučiti strože provoditi određene dijelove Uslova ili strože tumačiti određene odredbe protiv određenih korisnika nego što to čini protiv korisnika općenito, a takvo različito postupanje ne može biti razlog za nepoštivanje Uslova interpretiranih na taj način.
Vi i Društvo se slažete da ako se za bilo koji dio Uslova ustanovi da je nezakonit ili neprovediv, u cijelosti ili djelomično, ta odredba će, što se tiče te nadležnosti, biti neučinkovita u mjeri utvrđivanja nevaljanosti ili neizvršivosti bez utjecaja na njihovu valjanost ili izvršljivost na bilo koji drugi način ili jurisdikciju i bez utjecaja na preostale odredbe Uslova, koje će i dalje biti u punoj snazi ​​i na snazi.
h. Zastara
I Vi i Društvo se slažete da bez obzira na bilo koji statut ili zakon koji su u suprotnom, ali samo u mjeri u kojoj je zakonom dopušteno u svakoj relevantnoj jurisdikciji, bilo kojem zahtjevu ili uzroku radnje koji proizlaze iz ili povezani s korištenjem Usluga, ovim Uslovima ili našim Pravilima privatnosti moraju biti podnesena u roku od jedne (1) GODINE nakon što je takav zahtjev ili uzrok postupka proizašao u protivnom zahtjev se smatra zastarjelimi.
i. Nema trećih strana
Ovaj ugovor je između vas i Društva. Niti jedan Korisnik nema prava prisiljavati Društvo da izvrši bilo koja prava koja imaju prema bilo kome, vama ili bilo kojem drugom korisniku, osim u mjeri u kojoj startup kompanije mogu provoditi svoja prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na Sadržaj ponuđen putem Usluga.
j. Korištenje u vladine svrhe
Ako ste dio agencije, odjela ili drugog entiteta ovlaštenog od Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH ili Vlade RS, upotreba, umnožavanje, reprodukcija, puštanje, preinaka, otkrivanje ili prenos bilo kojeg od naših proizvoda ili usluga su ograničeni u skladu s pravilima o akviziciji koji se primjenjuju na civilne agencije i dopunskim Pravilnikom o obrambenim propisima o akviziciji koji se primjenjuju na vojne agencije. Usluge i bilo koji srodni softver su 'komercijalna stavka', 'komercijalni računalni softver' i 'komercijalna dokumentacija računalnog softvera'. U skladu sa takvim odredbama, svako korištenje Usluga od strane Vlade regulirat će se isključivo ovim Uslovima.
k. Obeštećenje
Pristajete da branite, obeštećujete i držite neodgovorimom Findessa Live i njene podružnice, predstavnike, partnere, agente i zaposlenike iz i protiv bilo koje i sve obaveze, potraživanja, troškova i izdataka, uključujući advokarske naknade, koji proizlaze iz ili u vezi s vašom upotrebom stranice i / ili Usluga ili kršenje ovih Uslova.
l. Odricanje od jamstva
Priznajete i slažete se da ovo web mjesto i Usluge Findessa Live se pružaju “kakve jesu”, bez garancije ili vrijednosti. Potvrđujete da Sadržaj nije u cijelosti pregledan, procijenjen i ovjeren od strane Findessa Live i pristajete da Findessa Live ne jamči za tačnost ili pravovremenost sadržaja ili propuste u sadržaju koji je objavljen na Findessa Live.
m. Ograničenje odgovornosti
U slučaju da vam je onemogućena sposobnost za pristup web mjestu, rezultatima korištenja stranice i / ili usluga, ili bilo kakve vanjske web stranice povezane s ovom web stranicom, ili sadržaju na ovom web mjestu, Findessa Live se ne može smatrati odgovornom za bilo kakve štete nastale u tom slučaju.
Uslugama i web mjestom upravlja i iste pruža:
Findessa d.o.o. Sarajevo, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Ažurirano: 05. jula 2020. godine.
FINDESSA AG

Budi i ti tamo gdje pametni kapital susreće genijalne umove. Pridruži nam se.

Ova web stranica je u vlasništvu i održavana od strane Findessa d.o.o. Sarajevo, koja nije registrovani brokerski zastupnik. Findessa d.o.o.. ne daje investicijske savjete, odobrenja, analize ili preporuke u vezi s bilo kojim vrijednosnim papirima. Za sve ovdje navedene vrijednosne papire, kao i sve informacije sadržane na ovoj web stranici odgovoran je izdavatelj tih vrijednosnih papira. Posrednik koji olakšava ponudu bit će identifikovan u dokumentaciji takve ponude.

Sve aktivnosti portala za finansiranje provedene su od strane Findessa d.o.o. Sarajevo koja posluje kao Findessa Live, platforma za finansiranje.

Određene stranice koje tematizuju mehanizme i pružanje edukativnog materijala u vezi sa ponudom regulisanja grupnog finansiranja mogu se pozivati ​​na Findessa d.o.o. Sarajevo i Findessa Live, isključivo u navedene svrhe.

Ni Findessa d.o.o. Sarajevo, ni Findessa Live platforma ne daju preporuke za investiranje i nikakva poveznica putem ove stranice ili na bilo kojem drugom mediju, ne smije se tumačiti kao preporuka za bilo kakvu sigurnost koja se nudi na ili izvan ove investicione platforme. Mogućnosti investiranja objavljene na ovoj web stranici privatni su plasmani (pozajmice) kojima se ne trguje javno, uključuju visoki stepen rizika, investitori mogu izgubiti vrijednost plasmana (pozajmice). Dosadašnji učinak ne ukazuje na buduće rezultate. Investitori moraju biti u mogućnosti priuštiti si gubitak cjelokupne investicije. Sve punoljetne osobe, članovi Findessa Live platforme, mogu ulagati u ponude koje su predstavljene na Findessa Live platformi.

Ni Findessa d.o.o. Sarajevo, ni Findessa Live platforma, niti bilo koji njihov službenik, direktor, agent i zaposlenik ne daje bilo kakvo jamstvo, izričito ili podrazumijevano, bilo koje vrste vezano za adekvatnost, tačnost ili potpunost bilo koje informacije na ovoj web stranici ili upotrebu informacija na ovom web mjestu. Ponude za ponudu u ulaganje plasmana (pozajmice) mogu se dati samo putem službenih dokumenata koji nude važne podatke o ulaganju i primaocima pozajmice, uključujući rizike. Investitori trebaju pažljivo pročitati dokumentaciju o ponudi. Investitori trebaju donositi odluke bazirane na vlastitim detaljnim provjerama i biti potaknuti da potraže savjet poreznih, pravnih i finansijskih savjetnika.

Pristupom stranici i bilo kojim njenim stranicama, prihvaćate da se obavezujete Uslovi korištenja i Pravilima o privatnosti Findessa Live platforme.

Investitori trebaju provjeriti sve informacije primaoca plasmana (pozajmice) koje smatraju važnim prije investicije.

Investicije u privatne kompanije posebno su rizične i mogu rezultirati potpunim gubitkom uloženog plasmana (pozajmice). Učinak primljene pozajmice ne garantuje buduće rezultate ili prinose. Samo investitori koji razumiju rizike investiranja u ranoj fazi i koji ispunjavaju Findessa Live investicione kriterije mogu investirati putem platforme.