Učitavanje ...

Proces prikupljanja investicija

  1. Osnovna komponenta koju morate osigurati za kampanju jeste da posjedujete registrovano i aktivno pravno lice, te da ispravno i odgovorno ispunite formular Biznis plana koji ćete dobiti od Findessa Live ekonomskog tima.

  2. U pripremi biznis plana, ukoliko to sami niste u mogućnosti, preporučujemo da se savjetujete sa stručnom osobom, a u zavisnosti od paketa članarine na Findessa Live platformi, ovu pomoć možete dobiti i od našeg stručnog tima.

  1. Ukoliko ste kompanija aktivna duže od jedne godine, osigurajte da su vaši finansijski izvještaji za posljednju godinu dana pozitivni, usklađeni sa zakonskim propisima i na vrijeme predani nadležnom tijelu u Vašoj državi.

  2. Sve raspoložive finansijske izvještaje trebate dostaviti stručnom timu Findessa Live platforme na pregled i analizu.

 1. Nakon registracije na Findessa Live platformi, trebali biste početi raditi na svojoj stranici s ponudom, po već definisanim šablonima. Što više informacija unesete o sebi i svojoj poslovnoj ideji, povećavate i šanse za interesom investitora da svoj novac ulože u Vas.

 2. Obratite pažnju da za sve Video sadržaje koje nam budete poslali osigurate i transkript, u vidu podnaslova (subtitles) koristeći CC (closed caption) opciju, na taj način sigurni ste da ćete svoju priču prenijeti puno većem broju posjetilaca.

Da, sve dok su ispunjeni sljedeći uslovi:

 1. Kampanja će biti otvorena najmanje/minimalno 21 dan u vrijeme finalnog zatvaranja;

 2. Findessa Live će obavijestiti sve potencijalne investitore i poslati obavijest investitorima koji su preuzeli investicione obaveze u Vašoj ponudi vezano za:

  1. Novi datum zatvaranja ponude;

  2. Pravo ulagača na otkazivanje investicijskih obaveza iz bilo kojeg razloga do 48 sati prije novog datuma zatvaranja;

  3. Hoće li izdavatelj i dalje prihvatiti investicione obaveze tokom 48-satnog perioda prije novog datuma zatvaranja.

 3. Novi datum zatvaranja ponude koji nastupa najmanje pet radnih dana od dana slanja obavijesti; i

 4. Ciljani iznos ponude u vrijeme novog datuma zatvaranja kampanja, tj. da li i dalje ispunjava ili premašuje ciljni iznos ponude.

Finansiranje kampanje

Kvalifikacije

Sva pravna lica, registrovana u matičnim državama i sa urednom papirologijom, koja ispunjavaju uslove Findessa Live platforme, mogu prikupljati sredstva na Findessa Live platformi.

Svako ko u Vašoj kompaniji spada u jednu ili više od ovih kategorija mora navesti svoje puno ime i prezime, dob, adresu i telefonski broj, te podliježe mogućim dodatnim provjerama identiteta:

 1. Službenik (svako ko ima „službenik“ u svom nazivu);

 2. Direktor (bilo ko u Vašem odboru, ali ne neformalni savjetnici); i / ili

 3. Svaka osoba ili entitet koji ima 20% ili više udjela u kompaniji.

Prihvataju se sve uredno registrovane kompanije koje prođu kriterije našeg investicionog odbora.

FINDESSA AG

Budi i ti tamo gdje pametni kapital susreće genijalne umove. Pridruži nam se.

Ova web stranica je u vlasništvu i održavana od strane Findessa d.o.o. Sarajevo, koja nije registrovani brokerski zastupnik. Findessa d.o.o.. ne daje investicijske savjete, odobrenja, analize ili preporuke u vezi s bilo kojim vrijednosnim papirima. Za sve ovdje navedene vrijednosne papire, kao i sve informacije sadržane na ovoj web stranici odgovoran je izdavatelj tih vrijednosnih papira. Posrednik koji olakšava ponudu bit će identifikovan u dokumentaciji takve ponude.

Sve aktivnosti portala za finansiranje provedene su od strane Findessa d.o.o. Sarajevo koja posluje kao Findessa Live, platforma za finansiranje.

Određene stranice koje tematizuju mehanizme i pružanje edukativnog materijala u vezi sa ponudom regulisanja grupnog finansiranja mogu se pozivati ​​na Findessa d.o.o. Sarajevo i Findessa Live, isključivo u navedene svrhe.

Ni Findessa d.o.o. Sarajevo, ni Findessa Live platforma ne daju preporuke za investiranje i nikakva poveznica putem ove stranice ili na bilo kojem drugom mediju, ne smije se tumačiti kao preporuka za bilo kakvu sigurnost koja se nudi na ili izvan ove investicione platforme. Mogućnosti investiranja objavljene na ovoj web stranici privatni su plasmani (pozajmice) kojima se ne trguje javno, uključuju visoki stepen rizika, investitori mogu izgubiti vrijednost plasmana (pozajmice). Dosadašnji učinak ne ukazuje na buduće rezultate. Investitori moraju biti u mogućnosti priuštiti si gubitak cjelokupne investicije. Sve punoljetne osobe, članovi Findessa Live platforme, mogu ulagati u ponude koje su predstavljene na Findessa Live platformi.

Ni Findessa d.o.o. Sarajevo, ni Findessa Live platforma, niti bilo koji njihov službenik, direktor, agent i zaposlenik ne daje bilo kakvo jamstvo, izričito ili podrazumijevano, bilo koje vrste vezano za adekvatnost, tačnost ili potpunost bilo koje informacije na ovoj web stranici ili upotrebu informacija na ovom web mjestu. Ponude za ponudu u ulaganje plasmana (pozajmice) mogu se dati samo putem službenih dokumenata koji nude važne podatke o ulaganju i primaocima pozajmice, uključujući rizike. Investitori trebaju pažljivo pročitati dokumentaciju o ponudi. Investitori trebaju donositi odluke bazirane na vlastitim detaljnim provjerama i biti potaknuti da potraže savjet poreznih, pravnih i finansijskih savjetnika.

Pristupom stranici i bilo kojim njenim stranicama, prihvaćate da se obavezujete Uslovi korištenja i Pravilima o privatnosti Findessa Live platforme.

Investitori trebaju provjeriti sve informacije primaoca plasmana (pozajmice) koje smatraju važnim prije investicije.

Investicije u privatne kompanije posebno su rizične i mogu rezultirati potpunim gubitkom uloženog plasmana (pozajmice). Učinak primljene pozajmice ne garantuje buduće rezultate ili prinose. Samo investitori koji razumiju rizike investiranja u ranoj fazi i koji ispunjavaju Findessa Live investicione kriterije mogu investirati putem platforme.