Hoće li regionalna startup scena dobiti svoju Silikonsku Dolinu?
Prema definiciji koju je ponudio svjetski poslovni portal Investopedia.com, termin „startup“ odnosi se na kompanije koje se nalaze u prvoj fazi svog operativnog poslovanja. Startup kompanije osnovane su od strane jednog ili više poduzetnika koji imaju namjeru da razviju proizvod ili uslugu za koje vjeruju da postoji visok nivo potražnje. Ove kompanije generalno započinju...
2
1 Komentari 1 Dijeljenja