Učitavanje ...

Pametni kapital je mnogo više od novca. Kako ga (pametno) prikupiti?

Sigurni smo da znate kako prikupljanje novca nije dio standardnog procesa kroz koji prolaze svi poduzetnici i kako je vjerovatno da je većina onih koji su to prvi put uradili tek kad se za tim ukazala velika potreba. To je često nužan, a ponekad neugodan, dio pokretanja i rasta kompanije. Da stvar bude još gora, proces je naporan, a čekanje na „DA“ može biti mukotrpno dugo. Zašto bi onda bilo ko pristao na to i opteretio svoj poslovni put pretjeranom brigom oko pronalaska pravih investitora? Pa, upravo zbog činjenice da investitori u značajnoj mjeri mogu pomoći i ubrzati put do uspjeha vaše poslovne ideje. U trenutku kada su vašem poslovanju potrebne investicije, odabir pravog ulagača će postati jedna od najvažnijih odluka koju ćete donijeti tokom svog poslovnog putovanja. Zbog toga želimo sa vama podijeliti jedan sistemski pristup koji su svjetski eksperti koristili prilikom prikupljanja kapitala za brojne poslovne ideje i postojeće kompanije.

1. Potrebno je da suštinski razumijete svoje potrebe i potrebe vaše kompanije

Biti svjestan svojih prednosti i mana od presudnog je značaja za postavljanje snažnih temelja na kojima će rasti vaša kompanija. Upravo to će vam pomoći da pronađete prave suosnivače, zaposlenike, mentore, pa tako i investitore. Kad su u pitanju investitori, njih trebate tražiti među ljudima koji komplementarno nadopunjuju vaše vještine, te tako zatvaraju prazan prostor između svih vještina unutar vaše kompanije. Svoju kompaniju posmatrajte kao živi organizam različitih složenosti i potreba. Baš kao i dijete u razvoju, tako i kompanije zahtijevaju različite stvari u različitim fazama. Razmislite o tome u smislu razvojnih faza koje su pred vama i pokušajte razumjeti potrebe vaše kompanije u svakoj fazi. Nekad će na te potrebe moći odgovoriti investitori sa jakim tehničkim vještinama, koje će biti značajne pri razvoju samog proizvoda u početku, dok će vam u kasnijim fazama trebati finansijska snaga za razvoj samog poslovanja.

Važna pitanja koja trebate sebi postaviti nakon ovih saznanja:

 • U kojoj fazi razvoja se nalazi moja kompanija?
 • Koliko novca je potrebno za prelazak na sljedeću fazu razvoja?
 • Da li su mi potrebni pasivni, ili aktivni investitori? Koliki nivo uključenosti očekujem od svojih investitora?
 • Da li mi je potrebna stručna ili funkcionalna (finansije, strategija, i sl.) pomoć?
 • Imajući u vidu količinu novca neophodnog za dalji razvoj moje kompanije, da li su mi potrebni mali ili veliki investitori?

2. Pokušajte razumjeti ustroj i raznovrsnost investitora na vašem tržištu

Posmatrano u globalu, postoji pet fondova kapitala koji su dostupni kompanijama u različitim fazama razvoja. Kako kompanija sazrijeva, vrlo je vjerovatno da će se kretati od fonda do fonda, zavisno od potrebnih količina novca i stručne pomoći.

Prijatelji i porodica

U najranijim fazama razvoja vašeg poslovanja, investitori ne razmatraju pretjerano vaš poslovni plan, nego vas kao osobu. Zbog toga je sredstva najbolje tražiti od osoba koje vas najbolje poznaju. Imajte na umu da su ti iznosi obično mali, osim u slučaju da lično poznajete neke milionere, što, budimo realni, nije čest slučaj. Pri prikupljanju sredstava od prijatelja i porodice, trebate znati da su to najčešće pasivni investitori, sa ograničenim rokovima pozajmice.

Anđeoski investitori (Angel investors)

Ovaj termin odnosi se na poslovne ljude visoke tržišne vrijednosti koji traže idealno rješenje da investiraju svoj privatni novac u priliku za ostvarivanje velikih prihoda.
Oni su sjajan izvor kapitala za ranu fazu, međutim iznosi koje možete očekivati su relativno mali. Ponekad se ovi investitori umrežavaju radi udruživanja sredstava i mogućnosti investiranja značajnijeg iznosa u jednu poslovnu ideju. Ovdje se obično radi o pasivnim investitorima i ograničenim rokovima pozajmice, ali u nekim slučajevima, možete odabrati da ih uključite u proces kao savjetnike ili mentore.

Porodične grupe

Neke bogate porodice povremeno izdvajaju kapital za izravne investicije, posebno na području svog lokalnog tržišta gdje su razvili povjerenje u okruženje i gdje vjeruju da će njihov doprinos biti značajan za kreiranje nove vrijednosti. Iznosi njihovih investicija mogu se razlikovati zavisno od veličine bogatstva i, možemo reći, apetita za rizik. Strategije se razlikuju, ali to su obično aktivni investitori koji zahtijevaju učešće u upravnom odboru i definisanje ključnih uslova.

Kapitalisti spremni na rizik (Venture capitalist)

Ovdje je riječ o sofisticiranim investitorima koji su osposobljeni za finansiranje kompanija u ranoj fazi, od nulte tačke, pa sve do faze razvoja, zavisno od finansijske strategije. Oni na raspolaganje daju svoje stručno znanje (know-how) i kapital, zavisno od profila vaše kompanije i očekivanih rezultata, a na iznos ulaganja utiče veličina njihovog fonda i fokus na određenu referentnu tačku razvoja vaše kompanije (nulta faza vs. faza razvoja poslovanja). Riječ je o aktivnim investitorima, koji očekuju mogućnost postavljanja ključnih uslova kad je u pitanju donošenje ključnih poslovnih odluka. To uključuje strategiju, menadžment, te definisanje okvira za izlaz, tj. za povlačenje iz posla.

Privatni kapital (Private equity)

Ovdje se također radi o sofisticiranim investitorima koji su osposobljeni i naročito usmjereni na finansiranje prethodno uspostavljenih kompanija od faze razvoja do faze sazrijevanja, zavisno od finansijske strategije. Kao i u prethodnom slučaju, oni na raspolaganje daju svoje stručno znanje (know-how) i kapital, zavisno od profila vaše kompanije i očekivanih rezultata, dok na iznos ulaganja najčešće utiče samo veličina njihovog fonda. Osim što ponekad zahtijevaju kontrolu, ili većinski udio, i ovdje se radi o aktivnim investitorima, koji očekuju mogućnost postavljanja ključnih uslova kad je u pitanju donošenje ključnih poslovnih odluka. To uključuje strategiju, menadžment, te definisanje okvira za izlaz, tj. za povlačenje iz posla.

Važna pitanja koja trebate sebi postaviti nakon ovih saznanja:

 • Koji od ovih 5 fondova mi odgovara s obzirom na fazu razvoja moje kompanije (ideje)?
 • Da li trebam/želim pasivne ili aktivne investitore?
 • Da li sam spreman privući novac od sofisticiranih investitora?
 • Da li razumijem koji su i šta za moju kompaniju znače ključni uslovi sa liste uslova, kako bih mogao efikasno pregovarati sa sofisticiranim investitorima?
 • Da li je moja kompanija (ideja) dovoljno snažna da mogu očekivati povoljne procjene od strane sofisticiranih investitora?

3. Napravite opsežnu analizu potencijalnih investitora

Većina poduzetnika smatra da se proces prikupljanja sredstava završava kada investitor pristane na ulaganje. Međutim, to je samo početak jedne duge veze koja, vjerovali ili ne, može trajati duže i od nekih brakova. Zbog toga je od presudnog značaja da, kao poduzetnik, što preciznije razumijete ko su vaši ulagači, te da proces prikupljanja sredstava započnete tek nakon što ste detaljno identifikovali ko su vaši pravi investitori. Nakon što ste razumjeli vaše potrebe, potrebe vaše kompanije, te odabrali odgovarajući fond kapitala, vrijeme je da odredite prioritetne i eliminatorne faktore prema kojima ćete ciljati prave investitore. Zbog toga je potrebno da napravite opsežnu analizu koristeći različite metode istraživanja, intervjua i provođenja sigurnosne provjere potencijalnih investitora. Neke aktivnosti koje biste mogli poduzeti uključuju:

 1. Pregled prethodnih investicija, kako biste bolje razumjeli njihove sklonosti.
 2. Razgovor sa kompanijama u koje su prethodno investirali, kako biste razumjeli njihov pristup, te saznali više o vrijednosti koju oni donose.
 3. Istraživanje reputacije investitora putem zajedničkih kontakata.
 4. Planiranje većeg broja sastanaka, kako bi se kreirao prostor za stvaranje poslovne „hemije“. (Da, ponekad su ekonomija i hemija nerazdvojne discipline.)
 5. Postavljanje detaljnih i suštinskih pitanja u vezi sa planom investitora kad su u pitanju strategija i budući ciljevi vaše kompanije (ideje).

Važna pitanja koja trebate sebi postaviti nakon ovih saznanja:

 • Da li sam uspostavio pozitivnu konekciju sa ovim investitorom?
 • Da li vjerujem da su povratne informacije koje sam dobio od ovog investitora ispravne i da li poštujem njegovu reakciju (feedback).
 • Da li ovaj investitor ima odgovarajuće vještine koje su mi potrebne?
 • Da li smatram da bi ovaj investitor kreirao novu vrijednost za moju kompaniju?
 • Da li se slažemo sa vizijom, misijom i strategijom moje kompanije?
 • Da li ovaj investitor na raspolaganju ima vrijeme i potreban apetit za rizikom, koji su odgovarajući za potrebe moje kompanije (ideje)?

Kad prikupljate investicije za razvoj svog poslovanja, možda ćete biti u iskušenju da prihvatite sve investitore koji vam nude novac. Međutim, pokušajte se suzdržati od donošenja ishitrenih odluka, jer ovdje nije riječ samo o dostizanju cifre koju ste zamislili. Ovdje se radi o odabiru pravog investitora koji će vam pomoći na putu do ostvarenja vaših ciljeva. Onog koji vam može ponuditi i značiti mnogo više od novca. Situacija slična onoj pri odabiru životnog partnera.

Najnovije

Vijesti

Shark Tank investitor Kevin O’Leary, u razgovoru za CNBC, upozorio male kompanije na veliku grešku

Investitor Kevin O’Leary iz prve ruke zna s kakvim se izazovima suočavaju poduzetnici...

Investiranje od A do Ž

Startupi – najbolja investicija na duge staze?

Mnogi najugledniji svjetski investitori vjeruju da ključ njihovog uspjeha činjenica da su...

Investiranje od A do Ž

5 savjeta kako ćete najbolje procijeniti startup u koji želite investirati

Ako ste investitor i tražite startup kompaniju u koju biste investirali, ovaj je članak za...

Investiranje od A do Ž

Šta u svijetu startupa znači „jednorog“ (eng. Unicorn) i kako ga prepoznati?

Na svijetu trenutno postoji milion i više startupa. Neki od njih će prerasti početnu...

Investiranje od A do Ž

Naučni pristup koji vam može pomoći da donosite bolje odluke o investicijama

Ukoliko vidite da vrijednost vašeg portfolia opada, to bi vas moglo dovesti do...

FINDESSA AG

Budi i ti tamo gdje pametni kapital susreće genijalne umove. Pridruži nam se.

Ova web stranica je u vlasništvu i održavana od strane Findessa d.o.o. Sarajevo, koja nije registrovani brokerski zastupnik. Findessa d.o.o.. ne daje investicijske savjete, odobrenja, analize ili preporuke u vezi s bilo kojim vrijednosnim papirima. Za sve ovdje navedene vrijednosne papire, kao i sve informacije sadržane na ovoj web stranici odgovoran je izdavatelj tih vrijednosnih papira. Posrednik koji olakšava ponudu bit će identifikovan u dokumentaciji takve ponude.

Sve aktivnosti portala za finansiranje provedene su od strane Findessa d.o.o. Sarajevo koja posluje kao Findessa Live, platforma za finansiranje.

Određene stranice koje tematizuju mehanizme i pružanje edukativnog materijala u vezi sa ponudom regulisanja grupnog finansiranja mogu se pozivati ​​na Findessa d.o.o. Sarajevo i Findessa Live, isključivo u navedene svrhe.

Ni Findessa d.o.o. Sarajevo, ni Findessa Live platforma ne daju preporuke za investiranje i nikakva poveznica putem ove stranice ili na bilo kojem drugom mediju, ne smije se tumačiti kao preporuka za bilo kakvu sigurnost koja se nudi na ili izvan ove investicione platforme. Mogućnosti investiranja objavljene na ovoj web stranici privatni su plasmani (pozajmice) kojima se ne trguje javno, uključuju visoki stepen rizika, investitori mogu izgubiti vrijednost plasmana (pozajmice). Dosadašnji učinak ne ukazuje na buduće rezultate. Investitori moraju biti u mogućnosti priuštiti si gubitak cjelokupne investicije. Sve punoljetne osobe, članovi Findessa Live platforme, mogu ulagati u ponude koje su predstavljene na Findessa Live platformi.

Ni Findessa d.o.o. Sarajevo, ni Findessa Live platforma, niti bilo koji njihov službenik, direktor, agent i zaposlenik ne daje bilo kakvo jamstvo, izričito ili podrazumijevano, bilo koje vrste vezano za adekvatnost, tačnost ili potpunost bilo koje informacije na ovoj web stranici ili upotrebu informacija na ovom web mjestu. Ponude za ponudu u ulaganje plasmana (pozajmice) mogu se dati samo putem službenih dokumenata koji nude važne podatke o ulaganju i primaocima pozajmice, uključujući rizike. Investitori trebaju pažljivo pročitati dokumentaciju o ponudi. Investitori trebaju donositi odluke bazirane na vlastitim detaljnim provjerama i biti potaknuti da potraže savjet poreznih, pravnih i finansijskih savjetnika.

Pristupom stranici i bilo kojim njenim stranicama, prihvaćate da se obavezujete Uslovi korištenja i Pravilima o privatnosti Findessa Live platforme.

Investitori trebaju provjeriti sve informacije primaoca plasmana (pozajmice) koje smatraju važnim prije investicije.

Investicije u privatne kompanije posebno su rizične i mogu rezultirati potpunim gubitkom uloženog plasmana (pozajmice). Učinak primljene pozajmice ne garantuje buduće rezultate ili prinose. Samo investitori koji razumiju rizike investiranja u ranoj fazi i koji ispunjavaju Findessa Live investicione kriterije mogu investirati putem platforme.